آینده در گذشته

رویاهایم را بروی تکه کاغذی نوشتم.

زیر خروارها خاک مدفون کردم.

با خود اندیشیدم همه راهها را برویش بستم.

اما اکنون  بوی آشنایی در فضای خانه  پیچیده

همسایه ای هروز به گل رویاهایم آب می دهد.

و به من که تو را از پنجره نگاه می کنم لبخند می زند.

/ 1 نظر / 8 بازدید
کورش

سلام. به نظر میرسه سیلی از ناامیدی و بی انگیزگی فضای مجازی رو در بر گرفته! به امید روزهای دوباره شاد ...