روز ۱۵ مهر  روز بخشایش و دوستی  از جشن  مهرگان در ایران باستان است.

/ 0 نظر / 11 بازدید