وقتی که من از دست رییس ام عصبانی اممممممممممممممممممم ...

وقتی من یک کاری را دیر تمام می‌کنم، من کند هستم.

وقتی رئیسم کار را طول دهد، او دقیق و کامل است.

-

وقتی من کاری را انجام ندهم، من تنبل هستم.

وقتی رئیسم کاری را انجام ندهد، او مشغول است.

-

وقتی کاری را بدون اینکه از من خواسته شود انجام دهم،

من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه دهم.

وقتی رئیسم این کار را کند، او ابتکار عمل به خرج داده است.

-

وقتی من سعی در جلب رضایت رئیسم داشته باشم، من چاپلوسم.

وقتی رئیسم، رئیسش را راضی نگاه دارد، او همکاری می‌کند.

-

وقتی من اشتباهی کنم، من نادان هستم.

وقتی رئیسم اشتباه کند، او مانند دیگران یک انسان است.

-

وقتی من در محل کارم نباشم، من در گشت‌زدن هستم.

وقتی رئیسم در دفترش نباشد، او مشغول انجام امور سازمان است.

-

وقتی یک روز مرخصی استعلاجی داشته باشم، من همیشه مریض هستم.

وقتی رئیسم در مرخصی استعلاجی باشد، او حتماً خیلی بیمار است.

-

وقتی من مرخصی بخواهم، باید یک جلسه دلیل و توجیه بیاورم.

وقتی رئیسم به مرخصی برود، باید می‌رفت چون خیلی کار کرده است.

-

وقتی من کار خوبی انجام می‌دهم، رئیسم
هرگز به خاطر نمی‌آورد.

وقتی من کار اشتباهی انجام دهم، رئیسم
هرگز فراموش نمی‌کند.

/ 5 نظر / 7 بازدید
مهفام

WOW... فوق العاده بود شیفته جان... کلی خوشمان آمد...

آرزو

به نظر من وقتی هيچ مشکلی در بخش وجود نداره معنيش اينه که رئيست سرش گرم کارای شخصيشه و کاری نمی کنه.

کورش

بابا اين همه مثبت بودی و ما نشناختيمتون؟!!! داغونمون کرديد!

ض

واقعا که راست ميگی.پس ما کی رئيس ميشيم