تصویر ذهنی منفی سبب می شود که حصاری نامرئی به دور خود بکشید.حتی اگر موقتا موفق شوید،راه هایی برای شکست پیدا خواهید کرد.

از نیروی تصور خود استفاده کنید.اگر بتوانید خواسته ای را در ذهن خود تصور کنید، می توانید به آن برسید.شکسپیر می گوید : ((می دانیم که چه هستیم ،اما نمی دانیم که چه می توانیم باشیم.))

                                                     داگ هوپر

/ 3 نظر / 7 بازدید

آری من آن ستارهام , که فراموش گشتهام وبی طلوع گرم تو در زندگانیم خاموش گشته ام

lir3za@

در اشتیاغ سوختم در این ماتم طولانی برای همیشه می مانیم تا دوباره بمیریم با شیرین ترین دردها

Enkratic

می دانيم که چه هستيم ؟!