دیروز بخاطر اتفاقاتی که پیش آمده بود خیلی دلم گرفته بود .آخه  بعضی مسایل چنان  روح آدم را آزرده می کنن که باعث می شوند رفتاری بکنی که خودتم ته دل راضی نباشه  ولی با این حال تصمیم گرفتم تمام انرژی های منفی را از خودم دور کنم .وقتی که از کلاس بر می گشتم باران می آمد منم این را به فال نیک گرفتم و کلی زیر باران پیاده آمدم .....

/ 0 نظر / 6 بازدید