...

تورنتو مثل جهنم می مونه ، همه تبعیدی ها رو می تونی اینجا ببینی.

تازه داره ازش خوشم می آید.

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
شیفته

نه این یک شوخی بود فقط. منظورم این که خیلی جای با حالیه همه کس و همه تیپی را اینجا می بینی

پشیمونی که رفتی اونجا؟

شیفته

نه پشیمون نیستم. کلی تجربه های جدید کسب کردم که فقط اینجا امکان پذیر بود. نوشته من بار مثبت داشت نمی دونم چرا برعکس برداشت شد.[سوال] ا

مهتاب

من بار مثبتشو گرفتم ولی چی باید 1 بشه ؟ منتظر فوت کردنی یعنی؟