ها ها دو تا چیزی که من توش استادم.... ترس و جدایی...

کلماتی که در روابطم بر می گزینم تعیین می کند که خواهان جدایی هستم یا پیوستن

می توانم در همه روابطم عشق را به جای ترس انتخاب کنم

/ 0 نظر / 7 بازدید