همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکن.

                                  گابریل گارسیا مارکز

/ 0 نظر / 6 بازدید