میان کتاب ها گشتم

میان روزنامه های پوسیده ی  پر غبار

در خاطرات خویش

در حافظه ای که دیگر مدد نمی کند

خود را جستم و فردا را.

عجبا !

جست و جو گرم من

                           نه جست و جو شونده.

من این جای ام و آینده

 در مشت های من.                                    

                                            احمد شاملو

/ 0 نظر / 6 بازدید