پنچر شدم رفت...

Yesterday is past, it is history.Tomorrow is future, it is a mystery today ispresent, it is a gift!

 بعضی وقتها هر کاری می کنی نمی شه که نمی شه که نمی شه...

بعضی وقتها اینقدر ترک می خوره که با هیچ چیز نمی شه بهم وصلش کرد

بعضی وقتها بعضی ها فقط دروغ می گن و تو نه این که خری ، فقط دلت نمی آید بروش بیاری

بعضی وقتها میگی آخه واسعه چی؟

بعضی وقتها فکر می کنی وافعا دنیا ارزش این همه پیچدن را داره. چرا دنبال شر می گردی بچه جان؟ مگه از آرامش بدت می آید؟

بعضی وقتها  می گی من دیگه کم آوردم ، برو به سلامت

بعضی وقتها می گی چی به سر خودت آوردی ، هیچ جوری هم حاضر نیستی به خودت کمک کنی!

بعضی وقتها می گی آخه دیگه چی می خواستی...

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
گلناز

وقتی یه مدتی پیدات نمیشه نگرانت میشم....

معلومه کجا میره دیگه. درگیره! کاراش میشه. اغلب دخترها به حرف گوش نمیدن فقط کار خودشونو می کننن بعدش هم همش شکایت پشت شکایت! احتمالا آخرش هم به دنبال انتقام!! مراقب خودت بیشتر باش گاه گاهی هم صحبت با دوستان قدیمی شاید خیلی کمک کنه!! آخه دیگه چی می خواستی؟