آفرینها بر تو بادا ای خدا                   ناگهان کردی مرا از غم جدا

  گر سر هر موی من یابد زبان             شکرهای تو نیاید در بیان

/ 3 نظر / 7 بازدید
مه فام

خدا را صدها هزاران بار شکر...

شیفته

[نیشخند]

کورش

شادیت مبارک باد. تا باد چنین بادا ...