آنچه بر من گذشت

نوشتن و پاک کردن

نوشتن و اصلاح کردن

ننوشتن و بی خیالش شدن

فکر کردن و در مغزم دوره کردن

آینده را مجسم کردن

افسوس خوردن

خشمگین و بی تفاوت شدن

غمگین و افسرده شدن

لبخند زدن

گذشته را مرور کردن

قضاوت کردن

طلبکار شدن

بدهکار شدن

منصف شدن

آرام شدن

از گذشته ها آموختن

اشک ریختن

و دیگر هیچ...

                       در یک کلام، چیزی درون من را تکان داد.

                       کسی ،مرا با قلبم آشتی داد.

 

 

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
روناک

:) [ماچ][قلب][قلب]

نقطه سر خط

قشنگ بود. امشب احساس می کنم داری از تو دل من حرف می زنی دختر....