فردا صبح  با دوستم مهفام می رویم  اصفهان .سال تحویل را هم آنجا هستیم .اطمینان دارم سال ۱۳۸۶ سالی بسیار خوب با بهترین پیشامد ها برای من خواهد بود.چون از شروع اش همه چیز خوبه بر عکس ۱۳۸۵...

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهفام

عجب عيدی بود شيفته عزيز... خوب و بدشو هنوز درست خودم هم نمی دونم... فقط می تونم بگم٬ عجب عيدی بود شيفته عزيز...