عاشقانه های من

حس های کودکانه ام با تو چه آسان باز گشتند

تا عاشقانه هایم را به  آبی _ چشمانت بسپارم

و دخترانه رویاهایم را با تو قسمت کنم.

تو را که از جنس آب یافتم

دوباره به آب سپردم

زیرا  که دانستم تفاوت رویا هایمان از خاک است تا آب

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مه فام

چه قشنگ بود...